• Română
 • English

Consiliere profesională pentru studenții în medicină și program integrat de practică în domeniul medicinei generale și dentare

Prof Univ. Dr. Norina Consuela Forna, Decan al Facultăţii de Medicină Dentară şi Manager al proiectului „Consiliere profesională pentru studenții în medicină și program integrat de practică în domeniul medicinei generale și dentare“ - medCAREER vă invită să deveniţi parte activă în cadrul acestui proiect, pentru a beneficia de multiplele OPORTUNITĂŢI şi AVANTAJE care vor putea avea un rol determinant în dezvoltarea dumneavoastră profesională ulterioară :

1)      GRUP ŢINTĂ NUMEROS :

Proiectul pe care vi-l propunem vizează dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de consiliere în carieră şi îmbunătăţirea competenţelor în domeniul medicinei pentru un număr record de 5.050 de studenţi (din care 2800 studenți la medicină dentară și 2250 de studenți la medicină generală din 5 centre universitare), în scopul creşterii şanselor de integrare pe piața muncii din România. Dintre aceştia, 3.000 de studenţi vor fi selectaţi pentru stagii de practică, la care vor participa activ şi vor fi evaluaţi.

2)      EXERSAREA UNOR APTITUDINI PRACTICE:

În cadrul proiectului vor fi organizate stagii practice de simulare bazate de scenarii, pentru deprinderea unor manopere esenţiale din sfera medicinei generale şi dentare, cu ajutorul unor tehnologii moderne aparţinând unor specialităţi medicale variate: ecografie, electrocardiografie, anestezie, sedare şi monitorizare funcţii vitale, simulator chirurgie laparoscopică, videoendoscopie sinusală, sistem laser dentar, software de simulare dentara Analyzer 3D, scanner intraoral, unituri dentare, aparate gutiere, etc.

3)      BENEFICIAŢI DE O CONSILIERE CONCRETĂ ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII UNEI CARIERE DE SUCCES, realizată de profesionişti de excepţie;

4)      În acord cu criteriile punctuale ale proiectului, PUTEŢI BENEFICIA DE UN NUMĂR RECORD DE BURSE ŞI PREMII: 1000 BURSE ŞI 550 PREMII, în valoare totală de 1.592.500 RON;

5)      DEPRINDEREA UNOR NOI ABILITĂŢI PRIVIND DIALOGUL ŞI MANAGEMENTUL PACIENTULUI CU DISABILITĂŢI: pe baza experienţei valoroase a partenerului internaţional cooptat în acest proiect, respectiv Universitatea din Szeged.

 

Liderul de parteneriat este Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“, Iași, reprezentată prin Facultatea de Medicină Dentară.

 

PARTENERI:   UMF „Iuliu Haţieganu“, Cluj Napoca,

Universitatea Ovidius, Constanța,

Asociaţia pentru Responsabilitate Socială, Iaşi,

Societatea Română de Ergonomie Dentară, Bucureşti,

Universitatea din Szeged, Ungaria

S.C. Bsmartest Press Group SRL, Iaşi.

OBIECTIVE:

 • Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională în alegerea unei specializări pentru 5050 studenţi la medicină în facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.
 • Dezvoltarea de aptitudini de muncă pentru 3000 studenţi la medicină, în vederea creşterii ocupabilităţii şi inserţiei pe piaţa muncii.
 • Promovarea oportunităţilor de facilitare a tranziţiei de la statutul de student la cel de angajat şi conştientizarea nevoii de pregătire practică prin stagii practice, seminarii, dezbateri tematice în minimum 5 judeţe din minimum 2 regiuni de dezvoltare.

Efectele pe termen mediu şi lung ale proiectului vizează:

 • îmbunătăţirea performanţelor studenţilor prin acumularea de cunoştinţe specifice atât în contextul creşterii nivelului de calificare în domeniul medical astfel încât să urmeze o creștere naturală a calităţii serviciilor oferite populaţiei;
 • identificarea preferinţelor şi aptitudinilor studenţilor faţă de opţiunile de angajare pentru corelarea cu cerinţele angajatorilor şi diseminarea bunelor practici la nivel de sistem pentru proiectele viitoare;
 • identificarea încă de pe parcursul facultăţii a traseului carierei viitoare, ELEMENT DE NOUTATE, prin parcurgerea palierelor de orientare profesională finalizate cu selectarea specializării celei mai adecvate;
 • consilierea şi îndrumarea studenților în metodele comunicării cu pacientul cu dizabilităţi, fie cu afecţiuni ce ţin de medicina generală, fie cu afecţiuni ce ţin de medicina dentară. Consilierea se va realiza în baza principiului egalităţii de şanse, toţi pacienţii, indiferent de etnie, religie, sex, vârstă, beneficiind de tratament medical egal;
 • tot ca ELEMENT DE NOUTATE va fi si abordarea de scenarii de caz, studentul simulând planuri terapeutice şi realizând un dialog cu pacienţii, cu precădere aceia cu dizabilitati.
 • studentul va lua cunoștință prin consilierea realizată de traseul complet pe care îl are de parcurs în dezvoltarea sa profesională.

 

EXPECTANŢE / REZULTATE ANTICIPATE

 • 5.050- un număr record de studenţi la medicină generală şi medicina dentară selectaţi pentru a face parte din grupul ţintă şi realizarea unei baze de date cu aceştia,
 • 5.050studenţi la medicină generală şi medicină dentară consiliaţi în carieră, participanţi la seminarii şi dezbateri din 5 centre universitare,
 • MAI MULT DE 1.000 de BURSE şi 550 de PREMII acordate studenţilor
 • 9 teme de dezbatere actuale aferente sesiunilor realizate:

  Pentru MEDICINA DENTARĂ: Protetică Dentară, Odontoterapie, Chirurgie OMF, Estetică Dentara,

  şi pentru MEDICINA GENERALĂ: Cardiologie, Medicină de Urgenţă, Chirugie Laparascopică, Pediatrie /Neonatologie, Medicină Interna,

  la care participă 5.050 studenţi medicinişti,

 • 3.000de studenţi selectaţi pentru stagiile de practică, participanţi şi evaluaţi,
 • 2 sesiuni de comunicări dedicate problematicii Comunicării în sfera interdisciplinarităţii şi managementului abordării interdisciplinare a pacientului dizabilitat, cu 3.000de studenţi participanţi,
 • 5.100 de materiale/broşuri consiliere şi orientare profesională, 5.100 de materiale de curs-stagii, 3.000 de Ghiduri aferente comunicării,
 • 3 laboratoare dotate pentru medicină generală în cele 3 centre universitare partenere, ce vin in completarea centrelor existente si a laboratoarelor implementate prin intermediul proiectelor europene anterioare,
 • 3 laboratoare dotate pentru medicină dentară în cele 3 centre universitare partenere, venind de asemenea in completarea dotărilor existente ca rezultat al proiectelor anterioare,
 • 1 platformă on-line adaptată activităţii de consiliere funcţională.
 
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook
Web development by MBM Software